60,271 բառեր. 192,386 Թարգմանություններ է.
7,730,330 բառերը / արտահայտությունները, 40,971 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Չեխ թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է anglickyceskoslovnik.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0197 / 0.0127 (21)
Վերադառնալ սկիզբ